ESPRESSO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt”(székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-678499, adószám: 11823733-2-41, statisztikai számjele: 11823733-4637-113-01..)csődeljárását a Fővárosi Törvényszék 17.Cspk.10/2023/6. számú végzésével elrendelte.

A  csődeljárás kezdő időpontja                                              :           2023. február hó 25.  

A Fővárosi Törvényszék a vagyonfelügyelői tevékenység ellátására az Economarket Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 33) rendelte ki.

A Csődtv.  12. §-ának (1) bekezdése alapján felhívjuk a  Hitelezők figyelmét, hogy a fennálló követeléseiket, a követeléseiket megalapozó okiratok csatolásával a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül  – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – a nyilvántartásba-vételi díjnak ( mely a követelés 1 %-a, de legalább 5000.- , és legfeljebb 100 000.- Ft.) a  vagyonfelügyelőnek  K&H Bank Zrt-nél (1095 Budapest, Lechner Odanfasor 9.) vezetett 10404601-50526855-66811022számú számlájára. – a ESPRESSO Kft. „cs.a.” nyilvántartásba vételi díj” megjelöléssel – történő megfizetése mellett jelentse be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. A külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.

ESPRESSO Kft. „cs.a.”